oswajamy-mrozoswajamy-mroz

Komora termoklimatyczna PK, Kraków 21.01.2018

 

Trwają ostatnie ustalenia techniczne i organizacyjne związane z naszym eksperymentem, do którego rozpoczęcia dzieli nas zaledwie 15 dni. Kierownik projektu Wawrzyniec Kuc przedstawił dziś zespołowi Projekt VR szczegółowy harmonogram akcji. Wspólnie rozpisany został grafik dyżurów po „ciepłej stronie” komory termoklimatycznej, do których dołączą także koledzy z Survivaltech. Dziś temperatura we wnętrzu wynosiła -18 stopni C, co było efektem porannego szkolenia i ćwiczeń ratowników medycznych, którzy po naszym zeszłorocznym eksperymencie odkryli ją dla realizacji swoich projektów. Obecni mieli więc przedsmak warunków, w których za kilkanaście dni będą przebywać ich koledzy tym bardziej, że próbnie uruchomiony został „sztuczny wiatr”, który również będzie elementem eksperymentów. Rozważane były warianty naśnieżenia komory i sposób jej późniejszego zagospodarowania. Odrębnymi zagadnieniami, którym poświeciliśmy zasadniczą część dzisiejszej odprawy były zasady bezpieczeństwa, zakresy obowiązków i organizacja zaplecza socjalno-bytowego.

 

wawrzyniec
About wawrzyniec