oswajamy-mrozoswajamy-mroz

Pierwsze 24 godziny minęły

Temperatura -50 st. C + wiatr. Najprostsze czynności stają się bardzo poważnym wyzwaniem. Zdjęcie rękawiczki (linera) nawet na kilka chwil jest w zasadzie niemożliwe. Prawie wszystkie czynności wykonujemy w grubych rękawicach co sprawa, że każda czynność trwa dłużej o 1000%

pi-art
About pi-art