oswajamy-mrozoswajamy-mroz

PROJEKT VR OSWAJAMY MRÓZ
KONTAKT Z NAMI

Główny koordynator projektu:

mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc
tel. +48 502 394 836
e-mail: kuc@team.busko.pl

Koordynator naukowy:

dr hab. inż. arch. Sabina Kuc
tel. +48 501 133 044
e-mail: skuc@pk.edu.pl

PROJEKT VR OSWAJAMY MRÓZ
PARTNERZY AKCJI