oswajamy-mrozoswajamy-mroz

PROJEKT VR OSWAJAMY MRÓZ
O PROJEKCIE
06.02.– 10.02.2018 r.

Pod patronatem naukowym JM Rektora Politechniki Krakowskiej oraz JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w lutym 2018 roku zostanie przeprowadzony eksperyment z wykorzystaniem komory termoklimatycznej PK. Przedsięwzięcie jest kontynuacją dokonanych w styczniu ubiegłego roku badań na temat zachowania się człowieka i sprzętu w skrajnie niskich temperaturach, jednak tegoroczna edycja obejmuje o wiele szerszy zakres testów. Do udziału i badań zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk: naukowców, ratowników, lekarzy, psychologów, sportowców producentów branży odzieżowej, specjalistów z zakresu telemedycyny, przedsiębiorców z branży pomiarowej (diagnostyka termograficzna) itp.

Testy w komorze termoklimatycznej, stanowią pierwszą fazę przygotowań do planowanej na styczeń 2019 r. wyprawy rowerowej Valerjana Romanovskiego z zespołem do Jakucji. Mają posłużyć do lepszego poznania psychofizycznych reakcji człowieka w szczególnych warunkach, zdefiniowania punktów krytycznych oraz wypracowania procedur zapobiegających procesom niepożądanym. Zdobyte podczas testów wiedza i doświadczenia, zostaną wykorzystane w organizacji tego złożonego pod wieloma względami przedsięwzięcia. Planowane badania mają charakter pilotażowy. Uzyskane wyniki posłużą do wyznaczenia dalszych kierunków interdyscyplinarnych badań eksperymentalnych.
Przedsięwzięcie sportowo-naukowe PROJEKT VR „OSWAJAMY MRÓZ” będzie miało miejsce w Krakowie na Politechnice Krakowskiej, Kampus Czyżyny w dniach 06.02.– 10.02.2018 r. Patronatami honorowymi objęli go ponadto: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Kraków, a także Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Po stronie medialnej wystąpią zaś zaproszone telewizje, fundacja DKMS oraz inni wydawcy.

Projekt nie ma charakteru komercyjnego i jest finansowany przede wszystkim ze środków własnych, przy wsparciu patronów i partnerów.

PROJEKT VR OSWAJAMY MRÓZ
PARTNERZY AKCJI